Adam Hurtig

Cult of Chucky 2017 HD | монгол хэлээр

Cult of Chucky 2017 HD | монгол хэлээр

Өмнө нь алж чадаагүй Никаг алахаар Чаки энэ удаа буцан ирнэ. Гэхдээ тэр ганцаараа байсангүй. Өөрийн эхнэрийн хамтаар Никагаас гадна хуучны дайсан ...
Ghostland

Ghostland

Mar. 15, 2018

Ghostland

A mother of two inherits a home from her aunt. On the first night in the new home she is confronted with murderous intruders and fights for her ...