Ashraf Barhom

300: Rise of an Empire 2014 HD | монгол хэлээр

300: Rise of an Empire 2014 HD | монгол хэлээр

“300 эзэнт гүрний сэргэн мандалт” Персийн хаан Xerxes их цэргээ дагуулсаар Афин хотыг газрын хөрстэй тэгшлэхээр ирнэ…