Gail Hunter

The Blind Side 2009 HD монгол хэлээр

The Blind Side 2009 HD монгол хэлээр

Спорт хүнийг арьс өнгө, нас хүйс, үндэс угсаагаар хэзээ ч ялгадаггүй. Өөрөөр хэлбэл цэвэр ариун өрсөлдөөний талбар юм. Хүн хэрвээ хүсвэл ...
Hidden Figures 2016 HD монгол хэлээр

Hidden Figures 2016 HD монгол хэлээр

The untold story of Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan and Mary Jackson – brilliant African-American women working at NASA and serving as the ...