Lisa Burling

Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

When a new murder victim is discovered with all the signs of Jigsaw’s hand, Detective Eric Matthews begins a full investigation and ...
Goon 2012 HD | монгол хэлээр

Goon 2012 HD | монгол хэлээр

Ухаантнуудаар дүүрсэн гэр бүлээсээ хөөгдсөн тэрээр тулгарах олон саад бэрхшээлийг даван Хоккейн багийн ахлагч болох бөгөөд тэд замдаа таарсан ...