War & Politics

Jumong
8.3

Jumong

May. 15, 2006

Jumong

Jumong  examines the life of Jumong Taewang, founder of the kingdom of Goguryeo. Few details have been found in the historical record about ...
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo 2016 HD | монгол хэлээр
7.6

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo 2016 HD | монгол хэлээр

Хятад роман дээр суурилан бичигдсэн Солонгосын олон ангит кино юм. 25 настай 21 дүгээр зууны эмэгтэй нар хиртэлтийн үеэр цаг хугацааны хавхлаганд ...